ARITO-TSM
Etusivu Koulutus Konsultointi Lisäresurssit Lean Scope Kehitysprojektit Tutkimus Yhteystiedot
YRITYSJOHDOLLE

tietoa tukemaan taitoa

FI

EN

Tukipalveluille IT, T&K, HR, ... Projektisalkun Hallintaan Projektin Hallintaan Projekteissa työskenteleville Linjaorganisaatiolle
Palvelumme yritysjohdon kannalta Kuten yrityksen liiketoiminta, myös sen kehitysprojektien tulee palvella strategisia tavoitteita. Kehitysprojektin tulee tietää tarkalleen mitä sen on tarkoitus tuottaa - parannusta liiketoimintaan. Yritysjohto määrittelee strategiset tavoitteet. Kehitysprojektit tehdään tukemaan niitä. Tarkoituksena on tehdä oikea määrä oikeita asioita oikein.
Sanotaan, että 90% parannusprojekteista ei tuo merkittävää parannusta. Strategisella projektinhallinnalla kehitysprojekti tuo odotetut taloudelliset hyödyt. ARITO-TSM tarjoaa koulutus- ja konsulttipalveluja, joiden avulla kehitysprojekteista tehdään aidosti hyödyllisiä: Koulutus: Strategiseen projektitoimintaan koulutettu henkilöstö on avainasemassa onnistumiseen. o Lean Scope Management - kehitysprojektin hyödyllisen sisällön löytäminen ja toimittaminen - kurssi sopii koko yritykselle ja auttaa näkemään kehitystoiminnan kompastuskivet ja mahdollisuudet. Tarjolla tunnin tietoisku tai laajempi kurssi todellisen projektinne määrittelyyn. Tutkimus: Projektitoiminnan sekä yksittäisen projektin tilan arviointi pohjana parannukselle Konsultointi: o Ulkoistettu kehitysprojektisalkun hallinta, yrityksille joilla ei ole siihen omia resursseja o Kehitysprojektien valinta sekä niiden hyödyllisen sisällön määritteleminen, perustuen teidän asiantuntemukseenne ja systemaattisiin Lean työmenetelmiimme. o ARITO-TSM Parannusprojektit ovat kooltaan ja kustannuksiltaan rajattuja projekteja, joissa yhdistetään asiakkaan osaaminen ja systemaattiset työtavat ja työkalut. Projektinjohto: Tarjoamme projektinjohtopalveluja yrityksille, joilla ei ole omia resursseja. Lisäksi tarjoamme IT projektien laajuuden hallinnan (scope management) palvelua toimimaan tilaajan ja toimittajan yhdyshenkilönä IT projekteissa. Sanotaan, että kehitys- ja varsinkin IT projektit useimmiten epäonnistuvat. Hyvin valittu, suunniteltu ja toteutettu projekti onnistuu! Kehitystoiminnan haasteita, jotka pyritään voittamaan Joskus kehitysprojektien alussa kerätään parannusehdotuksia ja toiminnallisuusvaatimuksia  ja lähdetään suoraan niiden perusteella, toivelaajudella, tekemään projektia - Huono hyötysuhde Usein 10% parannusehdotuksista tuo 90% hyödystä. Mutta mitkä 10% kannattaa tehdä? Joskus kehitysprojektien budjetti määritellään aikaisempien kokemuksien, omien tai toimittajien, mukaan. Tämä ei mahdollista parannusta vaan sallii tehottomuuden. Joskus yritykset määrittelevät kehitystoiminnan ja tukipalvelujen onnistumisen sillä vastaako niiden budjetti alan keskiarvoa. Vaarana on että kehityssisältö unohtuu, jos prosenttiosuus liikevaihdosta on tärkein mittari tuottavuuden sijaan. Joskus yritykset sanovat ,että kehitysprojekteista saatujen hyötyjen arvioiminen on haastavaa. Mahdotonta se ei kuitenkaan ole. Koneeseen tai kehitysprojektiin ei kannata investoida ellei se tuota. Joskut yritykset kertovat, että kehitysprojekteja on suuria määriä meneillään ja pitävät tätä todisteena kehitystoiminnan tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä. Harvat yritykset hyödyntävät systemaattisia työtapoja, kuten Lean Six Sigma, kehitysprojektien valinnassa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Niillä voidaan kuitenkin saavuttaa merkittäviä etuja. Projektipalvelumme yhdistävät projektien hallinnan, laajuuden hallinnan, tuottavuuden parantamisen sekä tutkimustoiminnan työkaluja ja kokemuksen, sekä asiakkaan liiketoimintaosaamisen tuottamaan onnistuvia kehitysprojekteja. Me emme tiedä miten teidän pitää toimia, mutta voimme auttaa teitä hyödyntämään omaa tietoanne tehokkaasti.Seuraavat kolme roolia ovat tärkeitä: Te asetatte tavoitteet Asiantuntijanne tarjoavat tietoa Me tarjoamme työkaluja ja tukea tiedon analysointiin
Yritysjohdolle
Asiakasorganisaatio / Linjaorganisaatio
Teknologian tarjoamat mahdollisuudet,  ihmisten toiveet ja odotukset Maailman Laajuus (globe scope)
  Toivelaajuus (hope scope)
Projektin Tulokset
Tämän projektin  tuloksien hyödyntäminen
Projektin tarvelaajuuden hallitseva Toteutusvaihe
Projektisalkun hallinta IT, T&K... strategiat Yrityksen strategia
Projektin tarvelaajuuden määrittelevä Suunnitteluvaihe
Projektin strateginen suunnittelu ja hallinta
Projektin toimintaympäristön hallinta
Tunnistettu parannustarve tai mahdollisuus > Kehitysprojekti
Entistä kannattavampi liiketoiminta
Tarvelaajuus (lean scope)
  Toivelaajuus (hope scope)
Optimoitu Laajuus (lean scope)
Asiantuntija Laajuus
Analysoitu Laajuus
  Maailmanlaajuus (globe scope)
Strateginen johtaminen: - Yrityksen strategia - IT ym. strategiat - Projektisalkun hallinta ...projektiehdotus... Ollaan projektissa sisällä - Tuumasta toimeen: Sisältövaatimuksien (toiveiden) keräys, projekti käyntiin toivelaajuudella. - Vaatimusmäärittelyjen läpikäynti asiantuntijoiden toimesta, projekti käyntiin asiantuntijalaajuudella Siirrytään projektin yläpuolelle! - Ehdotetun sisällön analysointi Lean Six Sigma perusmenetelmillä: Analysoitu laajuus - Ehdotetun sisällön karsinta Lean Six Sigma menetelmillä sisältäen tilastollisen analyysin: Optimoitu laajuus. Usein toivelaajuudella ja Optimoidulla laajuudella tehdyt projektit tuovat lähes samat hyödyt. Kustannusten ja aikataulun ero on kuitenkin huikea.
Hyödyt
Tietoa palveluistamme roolin mukaan