ARITO-TSM
Projektitutkimuksemme on kehitetty tukemaan päivittäistä projektitoimintaa. Alla kuvaukset vakiotutkimuksistamme. Ne voidaan suorittaa joko online tutkimuksena, henkilökohtaisina haastatteluina tai niiden yhdistelminä. Teemme myös räätälöityjä tutkimuksia tarpeenne mukaan. Projektin Aloitus: Suoritetaan ennen projektin aloitusta tai alkuvaiheessa, jotta sidosryhmien käsitys projektista voidaan ottaa huomioon projektin suunnittelussa. Selvitetään mitä eri osapuolet ajattelevat mm. projektin tavoitteista, laajuudesta,tärkeydestä: tyytyväisyystutkimus. Tuloksena suositus toimenpiteistä, joilla projektin onnistumismahdollisuuksia voidaan parantaa. Projektin Tilannekatsaus: 360 asteen yleiskuva. Tutkii projektin ja sen toteutusympäristön vuorovaikutusta projektin ollessa meneillään, jotta voidaan tehdä tarvittavia parannustoimenpiteitä onnistumisen takaamiseksi: Tyytyväisyystutkimus / kuntokartoitus. Projektin Päättäminen: Tutkii projektin osapuolien  käsitystä projektin sekä projektin hallinnan onnistumisesta. Tavoitteena saada tietoa jonka avulla projekteista voidaan oppia. Projektityöskentelyn Tila: Tutkii projektiryhmän näkemystä projektityön tilasta, mm. koetaanko tavoitteet ja työskentely selkeäksi, mikä on tiimityön ja projektinnhallinnan tila ja toimiiko viestintä. Auttaa projektipäällikköä ja projektin omistajaa parantamaan projektityöskentelyä ja onnistumismahdollisuuksia. Projektin SWOT-TOWS analyysi: Monelle tuttu SWOT -analyysi listaa sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat. SWOT-TOWS -analyysi tutkii näiden yhteisvaikutusta. ARITO-TSM SWOT-TOWS soveltaa tätä projektityöhön ja hankehallintaan. Arvostava Tutkimus (Appreciative Inquiry, AI): Keskittyy organisaation menestystekijöiden ja positiivisien puolien löytämiseen. Usein ihmisten huomio on asioissa jotka ovat tai tehdään huonosti. Arvostava analyysi nostaa valokeilaan asiat jotka organisaatiossa ovat tai tehdään hyvin. Soveltuu sekä organisaation analysointiin yleensä, että projektitoiminnan tai tietyn projektin analysointiin. Voidaan toteuttaa puhelinhaastatteluina, online -kyselyllä, henkilökohtaisina haastatteluina tai niiden yhdistelminä. Online - kyselyllä ja puhelinhaastatteluilla on helppo saavuttaa suurikin vastaajamäärä usealta paikkakunnilta. Projektin auditointi: Perusteellisempi tutkimus projektin tilasta. Tutkimuksessa analysoimme itse projektin ja sen tavoitteet, organisaation tavoitteet ja projektinhallintakäytännöt, projektitiimin sekä projektin toimintaympäristön. Auditointi toteutetaan online kyselyn, haastatteluiden ja dokumentaatioanalyysien yhdistelmänä. Projektihenkilöstön Tyytyväisyys: Yleinen tyytyväisyys -kysely keskittyen projektityöskentelyyn.
Etusivu Koulutus Konsultointi Lisäresurssit Lean Scope Kehitysprojektit Tutkimus Yhteystiedot

Projektitutkimuspalvelut

tietoa tukemaan taitoa

EN

FI

Asiakasorganisaatio / Linjaorganisaatio
Teknologian tarjoamat mahdollisuudet,  ihmisten toiveet ja odotukset Maailman Laajuus (globe scope)
  Toivelaajuus (hope scope)
Projektin Tulokset
Tämän projektin  tuloksien hyödyntäminen
Projektin tarvelaajuuden hallitseva Toteutusvaihe
Projektisalkun hallinta IT, T&K... strategiat Yrityksen strategia
Projektin tarvelaajuuden määrittelevä Suunnitteluvaihe
Projektin strateginen suunnittelu ja hallinta
Projektin toimintaympäristön hallinta
Tunnistettu parannustarve tai mahdollisuus > Kehitysprojekti
Entistä kannattavampi liiketoiminta
Tarvelaajuus (lean scope)
Tutkimus