ARITO-TSM
Etusivu Koulutus Konsultointi Lisäresurssit Lean Scope Kehitysprojektit Tutkimus Yhteystiedot
TUKIPALVELUILLE - IT, T&K, HR...

tietoa tukemaan taitoa

FI

EN

Tukipalveluille IT, T&K, HR, ... Projektisalkun Hallintaan Projektin Hallintaan Projekteissa työskenteleville Linjaorganisaatiolle
Palvelumme tukipalvelujen kannalta Systemaattiset työtavat kehitysprojektien valinnassa ja niiden sisällön määrittämisessä tehostavat tukiorganisaatioiden työtä,  lisäävät tuottavuutta ja varmistavat että projektit ovat aidosti hyödyllisiä. Samalla tukiorganisaation arvo ja arvostus kasvavat.
Yritysjohdolle
Asiakasorganisaatio / Linjaorganisaatio
Teknologian tarjoamat mahdollisuudet,  ihmisten toiveet ja odotukset Maailman Laajuus (globe scope)
  Toivelaajuus (hope scope)
Projektin Tulokset
Tämän projektin  tuloksien hyödyntäminen
Projektin tarvelaajuuden hallitseva Toteutusvaihe
Projektisalkun hallinta IT, T&K... strategiat Yrityksen strategia
Projektin tarvelaajuuden määrittelevä Suunnitteluvaihe
Projektin strateginen suunnittelu ja hallinta
Projektin toimintaympäristön hallinta
Tunnistettu parannustarve tai mahdollisuus > Kehitysprojekti
Entistä kannattavampi liiketoiminta
Tarvelaajuus (lean scope)

Tukiorganisaatioiden arvoa ja arvostusta voidaan lisätä

Joskus tukiorganisaatiota pidetään pelkkinä kuluina ja niiden toimintaa kritisoidaan ilman sen kummempia perusteita. Jos esimerkiksi IT-tuen ja -kehityksen tehokkuuden arviointi perustuu vain sen budjetin prosenttiosuuteen liikevaihdosta työn sisällöstä riippumatta, niin voi olla syytä ottaa käyttöön systemaattisempia projektisalkun ja projektien hallinnan työtapoja.

Kehitysprojektien hyödylisyys voidaan määritellä

Tukiorganisaatioiden on usein vaikea arvoida kehitysehdotusten hyödyllisyyttä. Kehitysehdotuksia voidaan tietysti laittaa liiketoiminnan edustajien toimesta tärkeysjärjestykseen, jolloin tilanne selkeytyy. Jos tärkeysjärjestys muuttuu usein tai uuden ehdotukset menevät aina listan kärkeen, voi olla tarpeen ottaa käyttöön systemaattisempia tapoja arvoida projektien tärkeyttä.

Kehitysprojektien laajuus on helppo kasvattaa huomaamatta

Etenkin IT-projektien laajuus on suhteellisen helppo moninkertaistaa projektin kuluessa. Pienet muutokset ja parannukset kertautuvat ja kasvattavat kustannuksia huomaamatta. Inhimillisistä syistä projektien aikataulu ja budjetti harvoin pitää ja +-15% eroa suunniteltuun voidaan pitää normaalina. Jos ero on on aina + merkkinen ja suurempi kuin 15%, voi olla tarpeen ottaa käyttöön systemaattisempia työtapoja projektien laajuuden hallinnassa. Jo pelkkä laajuuden halllinta tietoisuus parantaa projektien onnistumista. ARITO-TSM projektipalvelut Koulutus: IT-projektien laajuuden hallinta -tietoiskulla ja kursseilla keskitytään laajuuden hallinnan onnistumiseen ja tietoisuuden lisäämiseen. Tutkimus: Projektitutkimuksilla voidaan helposti selvittää mitä projektin osapuolet ovat projektista mieltä. Konsultointi: Strateginen projektin suunnittelu käyttää systemaattisia työtapoja projektin sisällön määrittämiseen yhdistäen johdon asettamat tavoitteet, linjaorganisaation asiantuntijuuden ja tukipalvelujen tietämyksen onnistuvaksi projektiksi.
Yrityksen strategia
Tukipalvelustrategia yrityksen strategiaa täydentävä
IT Strategia
HR Strategia
T&K Strategia
... Strategiat
Kehitysprojektisalkku
Tavoitteiden ja rajoitusten määrittely Yrityksen ja Tukipalvelustrategioiden perusteella
Kehitysprojekti
Sisällön määrittely ja pitäminen asetettujen tavoitteiden ja rajoitusten perusteella
Yksittäinen tehtävä
Sisällön määrittely ja pitäminen asetettujen tavoitteiden ja rajoitusten perusteella
Tietoa palveluistamme roolin mukaan