ARITO-TSM
Etusivu Koulutus Konsultointi Lisäresurssit Lean Scope Kehitysprojektit Tutkimus Yhteystiedot

tietoa tukemaan taitoa

FI

EN

PROJEKTIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Tukipalveluille IT, T&K, HR, ... Projektisalkun Hallintaan Projektin Hallintaan Projekteissa työskenteleville Linjaorganisaatiolle
Palvelumme projektin toimintaympäristön hallintaan liittyen Projektit eivät ole yksinäisiä kulkijoita, vaan ne toteutetaan tietyssä ympäristössä ja ovat usein riippuvaisia erilaisista osapuolista. Ympäristön suhtautuminen projektiin vaikuttaa merkittävästi projektin onnistumiseen. Sama kehitysprojekti voi viedä kuukauden tai vuoden riippuen siitä miten tärkeänä toimintaympäristö projektia pitää ja mikä on motivaatio tukea sitä.

Projektin osapuolet vievät projektia yhdessä eteenpäin

Kehitysprojektit tarvitsevat useimmiten tukea johdon lisäksi myös linjaorganisaatiolta. Projekteihin osallistuvien on tuolloin pystyttävä sovittamaan projektin tarvitsema aika päivittäisen työnsä lomaan. Eri osapuolinen käsitys projektista vaikuttaa merkittävästi projektin onnistumiseen. Käsitykseen vaikuttaa mm. pidetäänkö tavoitteita selkeinä ja oikeina, miten tärkeäksi projekti koetaan suhteessa muihin tehtäviin, mikä on motivaatio taso, saadaanko riittävästi tietoa. Projektin tärkeys Projektipäällikölle hänen kehitysprojektinsa on tärkeysjärjestyksessä yleensä ykkönen. Linjaorganisaation edustajille, jos heitä ei ole projektin ajaksi vapautettu normaaleista tehtävistään, ykkösenä on yleensä päivittäinen työ: yrityksen on pidettävä pyöränsä pyörimässä. Se minkälaisen tärkeyden linjaorganisaation edustaja ja hänen esimiehensä projektityölle antavat vaikuttaa suuresti projektin etenemiseen. Projekteille on oleellista, että osallistuja tekevät osuutensa silloin kuin se on suunniteltu, jotta muut vovat sen jälkeen hoitaa osuutensa. Osapuolien motivaatio Vaikka projekti olisikin määritelty tärkeäksi ja sille olisi annettu aikaa, voi osallistujien motivaatio tukea projektia vaihdella suurestikin. Jos projektin tavoitteet koetaan epäselviksi tai niitä ei hyväksytä voi motivaatio olla matala. Projektin osapuolien hallinta on tärkeä osa onnistunutta projektin suunnittelua ja hallintaa. Hallinnan vaiheet ovat osapuolien / sidosryhmien... 1. Tunnistaminen 2. Analysointi tutkimuspalvelumme tukevat analysointia 3. Hallinnan suunnittelu tutkimusten tuloksia hyödynnetään suunnittelussa 4. Hallinnan toteutus 5. Seuranta: tutkimuspalvelumme tukevat projektin seurantaa ARITO-TSM projektipalvelut Koulutus ja konsultontipalvelumme sisältävät projektin osapuolien hallintaan liittyviä työkaluja sekä tietoa siihen liittyvistä haasteista ja toimenpiteistä. Projektitutkimuksilla selvitetään mikä projektin osapuolien käsitys projektista on. Lisäksi SWOT- TOWS analyysin tulosten perusteella voidaan suunnitella ja toteuttaa onnistumisstrategia.
Yritysjohdolle
Asiakasorganisaatio / Linjaorganisaatio
Teknologian tarjoamat mahdollisuudet,  ihmisten toiveet ja odotukset Maailman Laajuus (globe scope)
  Toivelaajuus (hope scope)
Projektin Tulokset
Tämän projektin  tuloksien hyödyntäminen
Projektin tarvelaajuuden hallitseva Toteutusvaihe
Projektisalkun hallinta IT, T&K... strategiat Yrityksen strategia
Projektin tarvelaajuuden määrittelevä Suunnitteluvaihe
Projektin strateginen suunnittelu ja hallinta
Projektin toimintaympäristön hallinta
Tunnistettu parannustarve tai mahdollisuus > Kehitysprojekti
Entistä kannattavampi liiketoiminta
Tarvelaajuus (lean scope)
Vaikka projekti menee täysin suunnitelman mukaan alusta loppuun... ...voi osapuolien käsitys siitä muuttua projektin aikana suuresti... ...innostuksesta pettymykseen tai epäluulosta motivaatioon. Ihmisten käsitykseen voi siis vaikuttaa, kunhan siitä on luotettavaa tietoa.  
Tietoa palveluistamme roolin mukaan