ARITO-TSM
Etusivu Koulutus Konsultointi Lisäresurssit Lean Scope Kehitysprojektit Tutkimus Yhteystiedot

tietoa tukemaan taitoa

FI

EN

PROJEKTITYÖSKENTELYYN
Tukipalveluille IT, T&K, HR, ... Projektisalkun Hallintaan Projektin Hallintaan Projekteissa työskenteleville Linjaorganisaatiolle
Palvelumme projektityöskentelyn kannalta Projektit onnistuvat kun sen osapuolet tekevät heille suunnitellut tehtävät niinkuin suunniteltu ja silloin kun suunniteltu. Osapuolien riittävä projektiosaaminen tekee kehitysprojekteista tehokkaampia ja mielekkäämpiä.
Yritysjohdolle
Asiakasorganisaatio / Linjaorganisaatio
Teknologian tarjoamat mahdollisuudet,  ihmisten toiveet ja odotukset Maailman Laajuus (globe scope)
  Toivelaajuus (hope scope)
Projektin Tulokset
Tämän projektin  tuloksien hyödyntäminen
Projektin tarvelaajuuden hallitseva Toteutusvaihe
Projektisalkun hallinta IT, T&K... strategiat Yrityksen strategia
Projektin tarvelaajuuden määrittelevä Suunnitteluvaihe
Projektin strateginen suunnittelu ja hallinta
Projektin toimintaympäristön hallinta
Tunnistettu parannustarve tai mahdollisuus > Kehitysprojekti
Entistä kannattavampi liiketoiminta
Tarvelaajuus (lean scope)
Projektiosaamisen tasolla on väliä Projektiin osallistuvilla henkilöillä on hyvä olla selkeä käsitys projektityöskentelystä ja onnistuvan projektin edellytyksistä. Projektityöskentelyn periaatteet osaavan henkilön työ on mielekästä ja tehokasta. Sen lisäksi että projektiosaaja hoitaa oman osuutensa tehokkaasti, hän osaa myös edellyttää projektiorganisaatiolta asiallista projektin hallintaa. Tämä mahdollistaa aidon tiimityön ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkimisen. Projektin osasien on sovittava yhteen Projekteissa asioita tehdään useilla eri tahoilla ja eri osien on sovittava yhteen. Yhden osan myöhästyminen voi viivästyttää koko joukon muita. Yhden osan tekeminen erilailla kuin sovittu, voi aiheuttaa huomattavia kerrannaisvaikutuksia. Projektityö on usein sovitettava päivittäisen työn lomaan Kehitysprojekteja tehdään usein päivittäisen työn ohessa. Jos projekti vie enemmän aikaa kuin on suunniteltu tai päivittäistä työtä on enemmän kuin ajateltu niin kumpikin kärsii. Yleensä päivittäinen työ vie voiton. Tiedon pitää liikkua. Projektipäällikön täytyy tietää mahdollisimman ajoissa jos kehitysprojektiin ei riitä aikaa tai yksittäisiin tehtäviin menee sitä suunniteltua enemmän. Projekti voi tällöin vaatia uudelleen suunnittelua ja arviointia. ARITO-TSM projektipalvelut Koulutus: Projektityöskentelyn perusteet -kurssi soveltuu kaikille projekteihin osallistuville. Siinä käydään läpi projektin elinkaari ehdotuksesta käyttöönottoon ja niiden toteuttamiseen liittyvät oleelliset asia. Se voidaan toteuttaa yritys- tai projektikohtaisena lyhyenä tietoiskuna tai ½-1 päivän kurssina. Järjestämme myös kaikille avoimia kursseja ajoittain. Tutkimukset: Projektitutkimuksilla on helppoa selvittää eri osapuolien käsitys projektista, kuten mm. sen hyödyllisyydesta, tavoitteiden selkeydestä, viestinnästä ja motivaatiosta tukea projektia. Projektitutkimukset ovat helppo kanava antaa palautetta suunnitellusta, meneillään olevasta tai jo päätetystä projektista.
Projektin Alku
Projektin Loppu
Osaprojekti A1
Osaprojekti B1
Osaprojekti C1
Osaprojekti A2
Osaprojekti B2
Osaprojekti C2
Osaprojekti A3
Osaprojekti B3
Osaprojekti B4
Kriittinen polku määrittelee projektin aikataulun Polku A: 6 kk --> Määrittelee projektin aikataulun Polku B: 5,5 kk --> 0,5 kk myöhästymisvara Polku C: 4 kk --> 2 kk myöhästymisvara
Tiedätkö oletko kriittisellä polulla?
Tietoa palveluistamme roolin mukaan