ARITO-TSM
Etusivu Koulutus Konsultointi Lisäresurssit Lean Scope Kehitysprojektit Tutkimus Yhteystiedot
PROJEKTISALKUN HALLINTAAN

tietoa tukemaan taitoa

FI

EN

Tukipalveluille IT, T&K, HR, ... Projektisalkun Hallintaan Projektin Hallintaan Projekteissa työskenteleville Linjaorganisaatiolle
Palvelumme projektisalkun hallinnan tueksi Kehitysprojektisalkku sisältää optimaalisen kokoelman toisiaan täydentävia projekteja, jotka yhdessä tukevat organisaation strategisia tavoitteita. ARITO-TSM -projektisalkun hallinta -palvelu hyödyntää mm. Lean Six Sigma menetelmää sekä projektisalkun että projektien sisällön määrittämiseen. Systemaattinen lähestymistapa helpottaa projektisalkun ja projektien määrittelemistä.
Kehitysprojektisalkun aktiivinen sisältö pohjautuu yrityksen strategiaan Yrityksen kehitysprojektisalkku tarvitsee pohjakseen yritysstrategian sekä tukipalvelustrategiat. Näiden perusteella voidaan määrittää projektisalkun hallinnan tavoitteet ja rajoitukset. Projektisalkun hallinnan tavoitteena on valita optimaalinen määrä ja yhdistelmä kehitysprojekteja, joilla liiketoiminnan kannattavuutta, organisaation tehokkuutta tai ihmisten hyvinvointia voidaan selkeästi parantaa. Kehitysprojektisalkun aktiivisen sisällön määrittäminen Joskus kehitysprojektisalkut pullottavat projektiehdotuksia, joiden prioriteetteja määrittelevät erilaiset ryhmät. Jos prioriteetit muuttuvat usein tai uusimmat ehdotukset tulevat aina kärkeen, niin voi olla syytä harkita systemaattisempia projektisalkun hallinta työtapoja. ARITO-TSM kehitysprojektisalkun hallinnan kehitys -palvelu tutkii olemassa olevat yrityksen ja tukipalvelujen strategiat ja niihin perustuvat tavoitteet. Näiden pohjalta voidaan suunnitella projektien ja niiden sisällön valintakriteerit. Tavoitteena luoda selkeä ja systemaattinen tapa hallita kehitysprojektisalkkua pitkäjänteisesti. Projektien määrä Joskus ajatellaan, että kyllä sinne salkkuuun aina yksi projekti mahtuu lisää. Jos projekteja ja niiden resurssien käyttöä ei ole suunniteltu riittävän tarkasti, voi tulla tunne että resursseja on rajattomasti. Jokainen lisäys kuitenkin vaikuttaa salkkuun, niin että jotain muuta jää pois tai jokin aikataulu ei pidä. Projektien määrä ei korvaa niiden laatua. Projektien määrä huonontaa niiden laatua. Usein pieni osa kehitysehdotuksista tuo suurimman osan hyödystä. Näiden runsaasti lisäarvoa tuottavien kehitysprojektien tunnistaminen määrittelee projektisalkun hallinnan onnistumisen. Joskus projektiehdotuksia käsitellään yksitellen, aivan kuin ne olisivat omia erillisiä kokonaisuuksiaan. Joskus projekteista on prioriteettilista, johon uusia projekteja lisätään sopivaan kohtaan. Jos projektilistan prioriteetit muuttuvat viikoittain ja uuden ehdotukset menevät aina kärkeen, niin voi olla hyödyllistä ottaa systemaattisempia projektisalkun hallinnan työkaluja käyttöön. ARITO-TSM kehitysprojektisalkun hallinnan kehitys -palvelu käyttää systemaattisia työtapoja ja työkaluja, joilla arvokkaimmat projektit saadaan seulottua. Uudet ehdotukset käyvät aina läpi tietyn arviointiprosessin, eivätkä mene suoraan aktiivisten projektien listalle. Projektisalkun ja projektien laajuus Projektien, varsinkin IT projektien, laajuus on helppo moninkertaistaa projektityön aikana. Usein laajennukset johtuvat hyvää tarkoittavista parannuksista tai lisävaatimuksista. Tuolloin itse projekti viivästyy ja maksaa suunniteltua enemmän sekä vaatii enemmän tai erilaisia resursseja, mikä taas sekoittaa koko projektisalkun. ARITO-TSM Laajuden hallinta -tietoiskut ja kurssit keskittyvät projektien laajuuden hallintaan. Ne lisäävät tietoisuutta laajuuden hallinnan merkityksestä ja antavat työkaluja sen hallintaan. Havainnolliset esimerkit avaavat silmiä ja herättävät ajatuksia. Tietoiskut soveltuvat esimerkiksi salkun hallintaan liittyviin kokouksiin, projektin aloituspalaveriin tai yritysen sisäisiin koulutustilaisuuksiin.
Yritysjohdolle
Asiakasorganisaatio / Linjaorganisaatio
Teknologian tarjoamat mahdollisuudet,  ihmisten toiveet ja odotukset Maailman Laajuus (globe scope)
  Toivelaajuus (hope scope)
Projektin Tulokset
Tämän projektin  tuloksien hyödyntäminen
Projektin tarvelaajuuden hallitseva Toteutusvaihe
Projektisalkun hallinta IT, T&K... strategiat Yrityksen strategia
Projektin tarvelaajuuden määrittelevä Suunnitteluvaihe
Projektin strateginen suunnittelu ja hallinta
Projektin toimintaympäristön hallinta
Tunnistettu parannustarve tai mahdollisuus > Kehitysprojekti
Entistä kannattavampi liiketoiminta
Tarvelaajuus (lean scope)
Kehitysprojektisalkku
Projekti B
Projekti D
Projekti A
Projekti C
Projekti F
Projekti E
Projekti A
Tehtävä x Suunniteltu laajuus
Tehtävä x - vähän ‘parempi’ Toteutettu laajuus
Tehtävä x
Vähän ‘parempi’ Projekti A kaipaa lisäresursseja mm. projektilta B
Tehtävä x
Tehtävä x - vähän ‘parempi’
Kehitysprojektisalkku
Projekti B
Projekti D
Vähän ‘parempi’ Projekti A 
Projekti C
Projekti F Projekti E
Tietoa palveluistamme roolin mukaan