hhh
ARITO-TSM

Lisähenkilöresursseja projektille

Henkilöresurssitarve projektin aikana saattaa vaihdella. Kun oman väen lisäksi  tulee tarve saada auttavia käsiä, niin ota yhteyttä ja katsotaan, voimmeko auttaa.

Muutosprojektin johtaminen

Projektinjohtopalvelu yrityksille, joilla ei ole omia resursseja johtamaa muutosprojektia. Käytämme projektien suunnittelussa ja toteutuksessa Lean Six Sigma työkaluja ja PMBOK oppaan prosessikuvausta ja tietämysalueita. Projektit voidaan suorittaa perinteisillä projektinhallintamenetelmillä, ketterillä menetelmillä tai niiden yhdistelmillä.

IT Projektin laajuuden hallinta (Scope Manager)

IT-projektin laajuuden määrittäminen ja sen hallinta palvelu soveltuu yrityksille, jotka eivät ole kokeneita IT-kehityksen ostajia ja IT-projektien tilaajia. Projektille sovitaan selkeä laajuus ja laatutaso, sekä tarvittaessa lasketaan IT-sovelluksen koko toimintopisteiden avulla. Projektin toteutusta seurataan sovittua laajuutta vasten.

Kehitysprojektisalkun hallinta

Kehitysprojektisalkun johtamispalvelu yrityksille, joilla ei ole siihen omia resursseja. Usein yrityksillä on tarve käyttää kehitysprojektisalkun hallintaa kehitysprojektiensa ohjaamiseen, mutta ei osaamista tai aikaa siihen. Ulkoistettu kehitysprojektisalkun johtaminen on ratkaisu tähän tilanteeseen. PMO - Project Management Office (Projektitoimisto) PMO:n perustaminen, tehtävien määrittäminen ja johtaminen. Ota yhteyttä ja katsotaan, miten voimme tukea organisaationne PMO:n toimintaa.
Etusivu Koulutus Konsultointi Lisäresurssit Lean Scope Kehitysprojektit Tutkimus Yhteystiedot

Lisähenkilöresurssit

tietoa tukemaan taitoa

EN

FI

Asiakasorganisaatio / Linjaorganisaatio
Teknologian tarjoamat mahdollisuudet,  ihmisten toiveet ja odotukset Maailman Laajuus (globe scope)
  Toivelaajuus (hope scope)
Projektin Tulokset
Tämän projektin  tuloksien hyödyntäminen
Projektin tarvelaajuuden hallitseva Toteutusvaihe
Projektisalkun hallinta IT, T&K... strategiat Yrityksen strategia
Projektin tarvelaajuuden määrittelevä Suunnitteluvaihe
Projektin strateginen suunnittelu ja hallinta
Projektin toimintaympäristön hallinta
Tunnistettu parannustarve tai mahdollisuus > Kehitysprojekti
Entistä kannattavampi liiketoiminta
Tarvelaajuus (lean scope)
Lisäresurssit