ARITO-TSM
Etusivu Koulutus Konsultointi Lisäresurssit Lean Scope Kehitysprojektit Tutkimus Yhteystiedot

tietoa tukemaan taitoa

FI

EN

PROJEKTIN HALLINTAAN
Tukipalveluille IT, T&K, HR, ... Projektisalkun Hallintaan Projektin Hallintaan Projekteissa työskenteleville Linjaorganisaatiolle
Palvelumme projektien hallintaan Projektipäällikkö on avainasemassa projektien onnistumisessa, siksi projektinhallintataidot ovat perusta menestyksekkääseen projektitoimintaan. Lisäksi, taito valita oikeat projektit, niille todellisen tarpeen mukainen sisältö, muutosten hallinta sekä suhde projektin toimintaympäristöön määrittelevät projektin menestyksen. Tarjoamme koulusta ja konsultointia näille osa-alueille.
Yritysjohdolle
Asiakasorganisaatio / Linjaorganisaatio
Teknologian tarjoamat mahdollisuudet,  ihmisten toiveet ja odotukset Maailman Laajuus (globe scope)
  Toivelaajuus (hope scope)
Projektin Tulokset
Tämän projektin  tuloksien hyödyntäminen
Projektin tarvelaajuuden hallitseva Toteutusvaihe
Projektisalkun hallinta IT, T&K... strategiat Yrityksen strategia
Projektin tarvelaajuuden määrittelevä Suunnitteluvaihe
Projektin strateginen suunnittelu ja hallinta
Projektin toimintaympäristön hallinta
Tunnistettu parannustarve tai mahdollisuus > Kehitysprojekti
Entistä kannattavampi liiketoiminta
Tarvelaajuus (lean scope)
Tietoa tukemaan taitoa - miten tärkeä projektisi on muille Projektipäällikölle projekti on ykkönen, mutta mikä on sen tärkeys muille osapuolille. Kehitysprojektit ovat usein riippuvaisia linjaorganisaatiosta, jonka mahdollisuus ja motivaatio tukea projektia voi vaihdella suuresti. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi projektin onnistumiseen. Projektitutkimuksillamme voidaan helposti selvittää mitä eri osapuolet projektista ajattelevat. Projektin SWOT-TOWS analyysin tulosten perusteella voidaan suunnitella ja toteuttaa projektin onnistumisstrategia. Projektin tarvelaajuuden määrittäminen ja toimittaminen Projektin laajuuden hallinta on haastava tehtävä. Varsinkin IT projekteissa laajuus on helppo jopa moninkertaistaa projektityön lomassa. Projektipäällikön on hyvä tunnistaa tilanteet, joissa tehdään laajuuteen liittyviä muutoksia ja päätöksiä. Suunnitellun toiminnon parantaminen niin että sen tekemiseen menee kuusi tuntia suunnitellun neljän sijaan tarkoittaa vain kahden tunnin, mutta myös 50% lisäystä. IT projektin laajuuden hallinta sekä Projektin strateginen suunnittelu -kurssit käsittelevät mm. tätä asiaa. ARITO-TSM Projektipalvelut Koulutus: o Projektin hallinnan perusteet -kurssi pohjautuu PMBOK -oppaan prosessi ja tietämysalueisiin tarjoten perustiedot projektien hallinnan tueksi. o Strategisen projektin hallinnan perusteet -kurssi käy perusprojektinhallinnan lisäksi läpi projektien valintaan ja sisällön määrittämiseen liittyviä asioita. o Projektityöskentelyn perusteet -kurssi on projektin eri osapuolille suunnattu koulutus, joka auttaa ymmärtämään projekteja ja toimimaan niissä tehokkaasti. o Strateginen projektin suunnittelu sekä laajuuden hallinta -kurssi keskittyy projektin tarpeellisen sisällön määrittämiseen ja pitämiseen: miten päästä toivelaajuudesta tarvelaajuuteen ja toimittaa se. o Kaikista koulutuksista on tarjolla projekti- tai yrityskohtainen tietoisku ja kurssi. Lisäksi järjestämme ajoittain kaikille avoimia kursseja. Tutkimus: o Projektitutkimuksillamme selvitetään eri osapuolien käsitys projektista, kuten ovatko sen tavoitteet selkeät ja oikeat sekä mikä on osapuolien motivaatio tukea sitä. Näiden asioiden vaikutus esimerkiksi aikatauluun on huikea, mikä on hyvä ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Tutkimus kannattaa suorittaa myös jos projekti on menossa erityisen hyvin tai huonosti ja syy ei ole selvillä. o SWOT-TOWS analyysin perusteella voidaan suunnitella ja toteuttaa selviytymisstrategia perustuen löydettyihin vahvuuksiin, heikkouksiin, mahdollisuuksiin ja uhkiin. Konsultointi: o Tarjoamme tukea mm. projektien sisällön systemaattiseen määrittelemiseen, mikä helpottaa myös muutosten hallintaa projektin aikana. Projektin strateginen suunnittelu - palvelumme hyödyntää Lean Six Sigma työkaluja sekä projektitoiminnan standardeja kuten PMBOK (Julkaisija:  Project Management Institute, PMI)
Projektin hallinta
Strateginen projektin hallinta
Projektinhallinnan pääkohdat PMBOK -oppaan mukaan Projektinhallinnan prosessi o Asetus o Suunnittelu o Toteutus o Seuranta o Päättäminen Projektinhallinnan tietämysalueet o Integrointi o Laajuus o Aika o Kustannukset o Laatu o Henkilöresurssit o Viestintä o Riskit o Hankinnat Strateginen projektinhallinta painottaa suunnitteluvaihetta ja lopputulosten käyttöönottoa, huomioiden yrityksen strategiset tavoitteet. Projektin toimintaympäristön hallinta on avainasemassa varsinkin kehitysprojekteissa, joissa toimiva yhteistyö linjaorganisaation kanssa on edellytys projektin onnistumiselle
Tietoa palveluistamme roolin mukaan