Etusivu Koulutus Konsultointi Lisäresurssit Lean Scope Kehitysprojektit Tutkimus Yhteystiedot
ARITO-TSM

tietoa tukemaan taitoa

EN

FI

Asiakasorganisaatio / Linjaorganisaatio
Teknologian tarjoamat mahdollisuudet,  ihmisten toiveet ja odotukset Maailman Laajuus (globe scope)
  Toivelaajuus (hope scope)
Projektin Tulokset
Tämän projektin  tuloksien hyödyntäminen
Projektin tarvelaajuuden hallitseva Toteutusvaihe
Projektisalkun hallinta IT, T&K... strategiat Yrityksen strategia
Projektin strateginen suunnittelu ja hallinta
Tunnistettu parannustarve tai mahdollisuus > Kehitysprojekti
Entistä kannattavampi liiketoiminta
Tarvelaajuus (lean scope)
Muutoksen hallinta  1/2 pv workshop   Alkukeskustelu             Muutoksen hallinnan elementtejä Miten tunnistaa ja huomioida muutoksessa ja muutosviestinnässä vaikuttavia taustatekijöitä?  Miksi projektin alkumetrit ovat niin tärkeät?     Työkaluja muutosprosessin haltuunottoon mm. Arito-Planner -menetelmä Yhteenveto ja loppukeskustelu   Kouluttaja: Jaana Autio Senior Advisor ARITO-TSM Tilaukset ja lisätiedot: 0400-959 108 / Jaana.Autio(at)arito-tsm.fi
Kurssi voidaan järjestää myös eripituisina yritys- tai projektikohtaisina kurssiohjelmina. 1 tunnin tietoisku sopii erityisen hyvin tilaisuuksiin, joissa käsitellään kehitysprojektitoimintaa tai tiettyä projektia ja paikalla on osallistujia eri sidosryhmista. 1/2 - 1 päivän kurssilla käydään läpi aihealueen teoriaa, työkaluja sekä käytännön esimerkkejä. 2 päivän kurssilla tehdään runsaasti käytännön harjoituksia
Miten tunnistaa ja huomioida muutoksessa vaikuttavia taustatekijöitä? Miten huomioida yksilön, ryhmien ja organisaation rooli  muutosta suunniteltaessa, toteutettaessa ja tuettaessa? Miten hallita muutosta muutosprojektin sisällä?  Kurssilla tarkastellaan myös muutosprojektien alkumetrien merkitystä  ja annetaan konkreettisia työkaluja (Arito-Planner) kokonaisvaltaiseen muutosprosessin hallintaan. Kurssi soveltuu hyvin henkilöille,  jotka ovat tekemisissä kehitys-, muutos-, IT- tai T&K projektien tai kehitysprojektisalkun kanssa ja kaipaavat laajempaa näkemystä muutoksen ja projektien hallintaan.