ARITO-TSM
Koulutuksemme on kehitetty tukemaan liiketoiminnan kehitystä ja henkilöstön osaamista. Alla kuvaukset kursseistamme. Kurssit voidaan toteuttaa yritys- ja projektikohtaisesti. Muutoksen hallinta  1/2 pv workshop       Miten tunnistaa ja huomioida muutoksessa vaikuttavia taustatekijöitä?                            >Kurssiohjelma Miten huomioida yksilön, ryhmien ja organisaation rooli muutosta suunniteltaessa, toteutettaessa ja tuettaessa? Miten hallita muutosta muutosprojektin sisällä? Kurssilla tarkastellaan myös muutosprojektien alkumetrien merkitystä  ja annetaan konkreettisia työkaluja (Arito-Planner) kokonaisvaltaiseen muutosprosessin hallintaan. Delegointi ja työviestintä esimiestyössä  1/2 pv workshop                   >Kurssiohjelma Delegointi on esimiestyön tärkeä työkalu. Kurssilla käsitellään delegointiin ja työviestintään liittyviä tekijöitä sekä linjaorganisaation että projektityöskentelyn näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan aiheeseen liittyviä haasteita ja tuodaan lisätyökaluja päivittäiseen esimiestyöhön sekä linjaorganisaation perustyön että projektitoteutusten tueksi.  Laajuuden ja muutosten hallinta kehitysprojekteissa 1/2 pv workshop Miten saadaan pienillä projekteilla suuret hyödyt? Mitä oikeastaan kannattaa tehdä?           >Kurssiohjelma Sen jälkeen kun projektinhallinnan perusosaaminen on hyvää keskitasoa, kannattaa lisätä osaamista laajuuden hallinnassa. Kurssilla käydään läpi projektien strategisen valinnan ja suunnittelun perusteita ja työkaluja kuten Lean Six Sigma. Tavoitteena on kertoa miten päästä strategisiin tarpeisiin perustuvalla systemaattisella analysoinnilla ‘toivelaajuudesta’ ‘tarvelaajuuteen’, ja sen jälkeen toimittaa se. Seulotaan jyvät akanoista, ja sitten kultajyvät jyvistä.
Etusivu Koulutus Konsultointi Lisäresurssit Lean Scope Kehitysprojektit Tutkimus Yhteystiedot

Koulutuspalvelut

tietoa tukemaan taitoa

EN

FI

Asiakasorganisaatio / Linjaorganisaatio
Teknologian tarjoamat mahdollisuudet,  ihmisten toiveet ja odotukset Maailman Laajuus (globe scope)
  Toivelaajuus (hope scope)
Projektin Tulokset
Tämän projektin  tuloksien hyödyntäminen
Projektin tarvelaajuuden hallitseva Toteutusvaihe
Projektisalkun hallinta IT, T&K... strategiat Yrityksen strategia
Projektin tarvelaajuuden määrittelevä Suunnitteluvaihe
Projektin strateginen suunnittelu ja hallinta
Projektin toimintaympäristön hallinta
Tunnistettu parannustarve tai mahdollisuus > Kehitysprojekti
Entistä kannattavampi liiketoiminta
Tarvelaajuus (lean scope)
Koulutus