ARITO-TSM
Projektikonsultointipalvelumme on kehitetty tukemaan päivittäistä kehitysprojektitoimintaa. Alla kuvaukset konsultointipalveluistamme. Tuotannon tehostaminen - Lean kehitysprojektin suunnittelu Tuotantoprosessin tehostaminen mm. Lean Six Sigma työkaluja käyttämällä, kooltaan ja kustannuksiltaan rajatuilla parannusprojekteilla. Yritysjohto määrittelee parannuskohteen. Yrityksen asiantuntijat tarjoavat osaamisensa parannuksen mahdollistavien tekijöiden löytämiseksi. Lean Scope Manager auttaa tekijöiden keräämisessä ja prosessin kuvaamisessa, sekä niiden analysoinnissa, jotta löydetään tekijät, jotka Palveluprosessin tehostaminen - Lean kehitysprojektin suunnittelu Palveluprosessin tehostaminen mm. Lean Six Sigma työkaluja käyttämällä, kooltaan ja kustannuksiltaan rajatuilla parannusprojekteilla. Yritysjohto määrittelee parannuskohteen. Yrityksen asiantuntijat tarjoavat osaamisensa parannuksen mahdollistavien tekijöiden  löytämiseksi. Lean Scope Manager auttaa tekijöiden keräämisessä ja prosessin kuvaamisessa, sekä niiden analysoinnissa jotta löydetään tekijät jotka Strategisen Lean kehitysprojektin suunnittelu Kehitysprojektin laajuuden määrittämisen tuki perustuen mm. Lean Six Sigma työkaluihin ja PMBOK oppaaseen. Vältetään hyppäämästä kehitysideasta suoraan toteutuk- seen ja selvitetään projektin todellinen tarve sekä hyödyllisimmät tehtävät esitettyjen vaatimusten joukosta. Usein pieni osa kehitysprojektin ehdotetusta sisällöstä tuo suuren osan hyödystä. Tavoitteena on että kehitys- Strategisen kehitysprojektisalkun hallinnan kehitys Selkeytetään yrityksen strategiset tavoitteet ja luodaan niiden perusteella kriteerit sekä kehitysprojektien ehdot- tamiseen ja valintaan, että niiden sisällön määrittämi- seen ja seurantaan. Kehitysprojektisalkkuun tavoitellaan optimaalista kokoelmaa projekteja jotka yhdessä tukevat yrityksen tavoitteita. Tähdätään projektien korkeaan hyötyasteeseen. Usein projektiehdotuksista pieni osa
Etusivu Koulutus Konsultointi Lisäresurssit Lean Scope Kehitysprojektit Tutkimus Yhteystiedot

KONSULTOINTI

tietoa tukemaan taitoa

EN

FI

Asiakasorganisaatio / Linjaorganisaatio
Teknologian tarjoamat mahdollisuudet,  ihmisten toiveet ja odotukset Maailman Laajuus (globe scope)
  Toivelaajuus (hope scope)
Projektin Tulokset
Tämän projektin  tuloksien hyödyntäminen
Projektin tarvelaajuuden hallitseva Toteutusvaihe
Projektisalkun hallinta IT, T&K... strategiat Yrityksen strategia
Projektin tarvelaajuuden määrittelevä Suunnitteluvaihe
Projektin strateginen suunnittelu ja hallinta
Projektin toimintaympäristön hallinta
Tunnistettu parannustarve tai mahdollisuus > Kehitysprojekti
Entistä kannattavampi liiketoiminta
Tarvelaajuus (lean scope)
Muutosten Hallinta
Konsultointi
mahdollistavat merkittävän parannuksen. Oireiden sijaan löydetään ja korjataan juurisyyt. Niiden pohjalta määritellään Lean kehitysprojektille sisältö, jolla on hyvä hyötysuhde. Usein liiketoiminta- ja valmistusprosesseissa on mahdollisuus saada huomattava tuottavuuden parannus esimerkiksi laadun vakionnilla ja odotusaikoja poistamalla.
mahdollistavat merkittävän parannuksen. Oireiden sijaan löydetään ja korjataan juurisyyt. Niiden pohjalta määritellään Lean kehitysprojektille sisältö, jolla on hyvä hyötysuhde. Usein palveluprosesseista on löydettävissä huomattavia parannusmahdolli- suuksia esimerkiksi prosessia yhtenäistämällä ja odotusaikoja poistamalla.
projekti on mahdollisimman tehokas ja tuottava; saadaan suuri hyöty pienellä panostuksella. Projektin kokoa saadaan usein pienennettyä mikä helpottaa projektin toteuttamista. Projektin systemaattinen suunnittelu on myös pohjana luotettavalle aikataululle ja budjetille, ja mahdollistaa projektin seurannan.
on sellaisia jotka tuovat  merkittävän parannuksen. Kehitysprojektien määrä sovitetaan yrityksen kehitysresursseihin sekä kykyyn ottaa kehitysprojektien tuloksia käyttöön. Kehitysprojektisalkuttomasta tilanteesta siirrytään synergiasalkkuun vaiheittain. Suunnitelma tähän tehdään yrityksen kehitysprojektitoiminnan kypsyysasteen sekä kehitystarpeen mukaan mukaan.