Etusivu Koulutus Konsultointi Lisäresurssit Lean Scope Kehitysprojektit Tutkimus Yhteystiedot
ARITO-TSM

tietoa tukemaan taitoa

EN

FI

Asiakasorganisaatio / Linjaorganisaatio
Teknologian tarjoamat mahdollisuudet,  ihmisten toiveet ja odotukset Maailman Laajuus (globe scope)
  Toivelaajuus (hope scope)
Projektin Tulokset
Tämän projektin  tuloksien hyödyntäminen
Projektin tarvelaajuuden hallitseva Toteutusvaihe
Projektisalkun hallinta IT, T&K... strategiat Yrityksen strategia
Projektin strateginen suunnittelu ja hallinta
Tunnistettu parannustarve tai mahdollisuus > Kehitysprojekti
Entistä kannattavampi liiketoiminta
Tarvelaajuus (lean scope)
Delegointi ja työviestintä esimiestyössä  1/2 pv workshop   Alkukeskustelu             Delegointi ja työviestintä Delegoinnin ja työviestinnän sudenkuoppia? Miten tunnistaa ja huomioida delegoinnissa ja työviestinnässä  vaikuttavia taustatekijöitä?      Lisätyökaluja delegointiin ja työviestintään Yhteenveto ja loppukeskustelu   Kouluttaja: Jaana Autio Senior Advisor ARITO-TSM Tilaukset ja lisätiedot: 0400-959 108 / Jaana.Autio(at)arito-tsm.fi
Kurssi voidaan järjestää myös eripituisina yritys- tai projektikohtaisina kurssiohjelmina. 1 tunnin tietoisku sopii erityisen hyvin tilaisuuksiin, joissa käsitellään kehitysprojektitoimintaa tai tiettyä projektia ja paikalla on osallistujia eri sidosryhmista. 1/2 - 1 päivän kurssilla käydään läpi aihealueen teoriaa, työkaluja sekä käytännön esimerkkejä. 2 päivän kurssilla tehdään runsaasti käytännön harjoituksia
Delegointi on esimiestyön tärkeä työkalu. Kurssilla käsitellään delegointiin ja työviestintään liittyviä tekijöitä sekä linjaorganisaation että projektityöskentelyn näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan aiheeseen liittyviä haasteita ja tuodaan lisätyökaluja päivittäiseen esimiestyöhön sekä linjaorganisaation perustyön että projekti- toteutusten tueksi. Kurssi soveltuu hyvin esimiehille, esimiestyön kehityksestä vastaaville, projektipäälliköille ja projektityöskentelyn kehityksestä vastaaville sekä projektien johtoryhmän- ja ohjausryhmän jäsenille.